Innowacyjne Technologie I Procesy Przemysłowe

KIS 13 – Wielofunkcyjne materiały i kompozyty o zaawansowanych właściwościach, w tym nanoprocesy i nanoprodukty…

Surowce Naturalne I Gospodarka Odpadami

KIS 10 – Nowoczesne technologie pozyskiwania, przetwórstwa i wykorzystania surowców naturalnych oraz wytwarzanie ich substytutów…

Zrównoważona Energetyka

KIS 7 – Wysokosprawne, niskoemisyjne i zintegrowane układy wytwarzania, magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii (ENER)…

Biogospodarka Rolno-spożywcza, Leśno-drzewna I Środowiskowa

KIS 4 – Innowacyjne technologie, procesy i produkty sektora rolno-spożywczego i leśno-drzewnego (RSLD) KIS 5…

Więcej specjalności

Regionalne Centrum Innowacyjności

Centrum Transferu Technologii jako jednostka ogólnouczelniana swoim działaniami ma służyć wsparciu pracowników naukowo-dydaktycznych w procesie ochrony własności intelektualnej ich prac badawczych,

Możliwości komercjalizacji tych rozwiązań oraz w zakresie przeprowadzenia procedury zleceń zewnętrznych. Jednocześnie ma zachęcać przedsiębiorców do nawiązywania współpracy ze środowiskiem naukowym, a także do korzystania z oferty badawczej realizowanej na Wydziałach Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.

Poznaj nas!
14
Gru

Zmiana w Regulaminie Uczestnictwa w Konkursie Grantu...

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie  z  §8 ust. 5 dotyczącym wprowadzania zmian w Regulaminie UCZESTNICTWA W KONKURSIE O PRZYZNANIE GRANTU NA PRACE PRZEDWDROŻENIOWE - PODNIESIENIE POZIOMU GOTOWOŚCI WDROŻENIOWEJ (TRL) REALIZOWANY PRZEZ KONSORCJUM UTP I UKW W RAMACH PROJEKTU „INKUBATOR INNOWACYJNOŚCI PLUS”;  §3 ust. 4 otrzymuje brzmienie: Termin naboru Wniosków w konkursie o przyznanie grantu w I edycji rozpocznie się 16 października 2017 roku  i potrwa do 27 października 2017 roku, natomiast…

Zobacz wpis
11
Gru

Zmiana wzorów umów!

od 12 2017 czekamy na aktualizację IntraNet! RCI-CTT dysponuje w wersji elektronicznej nowymi wzorami. Zapraszam do kontaktu na e-mail ctt@utp.edu.pl

Zobacz wpis
11
Lis

Międzynarodowe Targi Wynalazczości INOVA CROATIA w…

W dniach 9–11 listopada 2017 roku odbyły się 42. Międzynarodowe Targi Wynalazczości INOVA CROATIA w Osijeku. Osiągnięcia naukowców Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego…

Zobacz wpis

Posiadamy

565

Specjalistów

Ukończonych

325

Projektów

Zdobytych

145

Patentów

Zadowolonych

365

Klientów

Nasz zespół

Jesteśmy doświadczonym zespołem specjalistów. Naszym zadaniem jest wspieranie pracowników naukowo-dydaktycznych w procesie ochrony własności intelektualnej ich prac badawczych.

Poznaj nas

Skontaktuj się z nami

Ulica: Al. prof. S. Kaliskiego 7
85–796 Bydgoszcz
e-mail: ctt@utp.edu.pl