Innowacyjne Technologie I Procesy Przemysłowe

KIS 13 – Wielofunkcyjne materiały i kompozyty o zaawansowanych właściwościach, w tym nanoprocesy i nanoprodukty…

Surowce Naturalne I Gospodarka Odpadami

KIS 10 – Nowoczesne technologie pozyskiwania, przetwórstwa i wykorzystania surowców naturalnych oraz wytwarzanie ich substytutów…

Zrównoważona Energetyka

KIS 7 – Wysokosprawne, niskoemisyjne i zintegrowane układy wytwarzania, magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii (ENER)…

Biogospodarka Rolno-spożywcza, Leśno-drzewna I Środowiskowa

KIS 4 – Innowacyjne technologie, procesy i produkty sektora rolno-spożywczego i leśno-drzewnego (RSLD) KIS 5…

Więcej specjalności

Regionalne Centrum Innowacyjności

Centrum Transferu Technologii jako jednostka ogólnouczelniana swoim działaniami ma służyć wsparciu pracowników naukowo-dydaktycznych w procesie ochrony własności intelektualnej ich prac badawczych,

Możliwości komercjalizacji tych rozwiązań oraz w zakresie przeprowadzenia procedury zleceń zewnętrznych. Jednocześnie ma zachęcać przedsiębiorców do nawiązywania współpracy ze środowiskiem naukowym, a także do korzystania z oferty badawczej realizowanej na Wydziałach Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.

Poznaj nas!
5
Kwi

Konferencja PACTT i Porozumienia Spółek Celowych w Gdańsku

W dniach 1-3 kwietnia zorganizowana została wspólna Konferencja Porozumienia Akademickich Centrów Transferu Technologii oraz Porozumienia Spółek Celowych (PSC). Organizacja Konferencji w takiej formule wynikała z potrzeby integracji środowisk osób zajmujących się transferem technologii na polskich uczelniach. Organizatorem tego wydarzenia było Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Politechniki Gdańskiej. Konferencja składała się z 2 części. 1  kwietnia 2019 r. w budynkach Politechniki Gdańskiej dyskutowano o możliwościach i narzędziach promocji wyników badań, potencjału i infrastruktury uczelni z PACTT, a…

Zobacz wpis
26
Mar

Bądź eko na wiosnę!

Zapraszamy na wydarzenie pn. Bądź eko na wiosnę, którego partnerem naukowym  jest Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy! Już 30 marca na…

Zobacz wpis
21
Mar

Dlaczego Dolina Krzemowa? Ucz się na…

Zapraszamy na spotkanie z Ari Horie, założycielką start-upów kobiecych, Women’s Startup Lab w Menlo Park w Kalifornii, która wygłosi wykład…

Zobacz wpis

Posiadamy

565

Specjalistów

Ukończonych

325

Projektów

Zdobytych

145

Patentów

Zadowolonych

365

Klientów

Nasz zespół

Jesteśmy doświadczonym zespołem specjalistów. Naszym zadaniem jest wspieranie pracowników naukowo-dydaktycznych w procesie ochrony własności intelektualnej ich prac badawczych.

Poznaj nas

Skontaktuj się z nami

Ulica: Al. prof. S. Kaliskiego 7
85–796 Bydgoszcz
e-mail: ctt@utp.edu.pl