Oferta dla przedsiębiorców

Przedsiębiorco!

 

Skorzystaj z wiedzy i doświadczenia naszych ekspertów, zleć nam weryfikację wdrożonej w ramach projektu innowacji!

RCI CTT zapewnia wsparcie w uzyskaniu niezależnej opinii powdrożeniowej potwierdzającej wdrożenie innowacji w oparciu o faktyczną realizację projektu wspartego dotacjami UE. Eksperci w ramach usługi weryfikują czy wszystkie założenia wskazane w opinii zostały faktycznie zrealizowane przez przedsiębiorcę, czy zakupione środki trwałe i wartości niematerialne i prawne posiadają odpowiednie parametry oraz czy wdrożono w pełnym zakresie opisywaną innowację. Efektem usługi jest opracowany dokument w postaci opinii powdrożeniowej.

Szukasz możliwości zwiększenia swojej przewagi konkurencyjnej? Chcesz wdrożyć nowe technologie w swojej firmie? Zapoznaj się z ofertą UTP w Bydgoszczy dla biznesu.

RCI CTT odpowiada za koordynowanie i rozwijanie współpracy Uczelni z biznesem. Nasi specjaliści gotowi są do współpracy zarówno w poszukiwaniu zespołów badawczych mogących odpowiedzieć na konkretne zapotrzebowanie przedsiębiorstwa, ale również pomagają określić możliwe kierunki rozwoju dotyczące inwestycji w innowacje. RCI CTT oferuje:

  • licencjonowanie lub nabycie praw do patentów czy wyników badań
  • wykonanie opinii o innowacyjności
  • audyt technologiczny
  • zlecenie opracowania nowej technologii, rozwiązania, zaprojektowanie nowej usługi lub produktu
  • wykonanie badań zleconych
  • pozyskiwanie partnerów do przedsięwzięć badawczo – rozwojowych
  • doradztwo w doborze źródeł finansowania

Oferujemy wsparcie w wyborze odpowiedniego źródła finansowania oraz kojarzenie z partnerem naukowym.

Jedną z form współpracy, którą można podjąć z uczelnią jest zawiązywanie konsorcjów badawczo-rozwojowych. Konsorcja te mogą dotyczyć opracowania nowych rozwiązań lub skupić się na rozwijaniu, udoskonalaniu, wdrażaniu już wstępnie opracowanej technologii. Dzięki temu istnieje możliwość pozyskania finansowania dla nowo powstałych konsorcjów z takich źródeł jak: NCBiR, OPI, PARP, EU itd. Służymy doradztwem w zakresie wyboru odpowiedniego źródła finansowania oraz skojarzeniem z partnerem naukowym.

Realizujemy badania zlecone z wykorzystaniem wiedzy naszych ekspertów oraz zaplecza laboratoryjnego.

Uczelnia oferuje bogate portfolio usług laboratoryjnych, wykonuje na zlecenie ekspertyzy oraz inne prace badawcze. Po określeniu obszarów interesujących przedsiębiorstwo RCI – CTT  koordynuje całościowo przebieg zamówienia, poczynając od znalezienia właściwej jednostki uczelni, przez podpisanie umowy, po kontrolę prowadzonych prac. Działania te mogą mieć bezpośredni wpływ na rozwój danej firmy, przyczyniając się np. do optymalizacji procesów produkcyjnych czy ograniczenia kosztów wytwarzania produktów.

Zyskaj przewagę rynkową dzięki współpracy z nauką. Ulepsz procesy w swojej firmie, wdrażaj nowe technologie i produkty!

Każde przedsiębiorstwo dąży do rozwoju swojej oferty, umocnienia pozycji na rynku, zwiększenia zysków. Często przedstawiciele firm wiedzą co chcieliby wdrożyć, mają pomysły, jak np. usprawnić proces produkcyjny, zminimalizować odpady produkcyjne, udoskonalić produkt. Jednak często brakuje im zaplecza naukowego. W tym miejscu warto podjąć współpracę z UTP w Bydgoszczy i skorzystać z jej zasobów w postaci wyspecjalizowanych laboratoriów, opracowanych technologii i wiedzy kadry naukowej. RCI – CTT, diagnozując potrzeby przedsiębiorstwa, znajdzie odpowiedni zespół naukowy, który pomoże opracować nowe rozwiązanie i będzie koordynował realizację zlecenia. Dzięki temu firma będzie mogła rozwijać swój biznes w oparciu o oryginalne rozwiązanie będące wynikiem prac badawczych i rozwojowych.

Pozwól specjalistom ocenić potencjał i potrzeby technologiczne twojej firmy!

Jednym z narzędzi, które może wskazać przedsiębiorcom kierunek rozwoju danej firmy dzięki wdrażaniu innowacji jest z pewnością audyt technologiczny. Dzięki niemu można ocenić potencjał i potrzeby technologiczne przedsiębiorstwa.

RCI – CTT, podobnie jak w przypadku opinii o innowacyjności zapewnia kompleksową obsługę w tym zakresie.

Skorzystaj z wiedzy i doświadczenia naszych ekspertów, zleć nam przeprowadzenie opinii o innowacyjności.

RCI – CTT proponuje pełne wsparcie w uzyskaniu niezależnej opinii na temat technologii, która ma zostać wdrożona w firmie. Opinię taką można wykorzystać do uzyskania wsparcia finansowego z funduszy unijnych lub kredytu technologicznego, do celów podatkowych i skorzystaniu z ulg, czy też do celów marketingowych jako przykład tzw. dobrych praktyk. Dodatkowo oferujemy wykonanie opinii powykonawczych i ekspertyz.

Dobieramy najkorzystniejsze rozwiązania w zakresie nabycia licencji lub pełnych praw do patentów czy wyników badań!

Naukowcy UTP w Bydgoszczy stale pracują nad nowymi technologiami, z których duża część, ze względu na techniczny profil Uczelni, przeznaczona jest do komercjalizacji. Zainteresowanym firmom proponujemy dwie dostępne formy skorzystania z tych rozwiązań: udzielenie licencji (udostępnienie praw) lub zakup praw (przeniesienie praw). Wybór jednej z dróg uzależniony jest od oczekiwań i możliwości partnera biznesowego. Wdrożenie technologii jest zawsze szansą na rozwój przedsiębiorstwa, wyprzedzenie konkurencji i utrzymanie lub osiągnięcie dobrej pozycji na rynku.

Skontaktuj się z nami

Ulica: Al. prof. S. Kaliskiego 7
85–796 Bydgoszcz
e-mail: ctt@utp.edu.pl

mersin escort amatör porno erotik hikaye porno Hikaye bahis siteleri Sohbet Hattı malatya escort bayan bursa escort bayan antalya escort bayan konya escort bayan