LIDERZY INNOWACJI wśród polskich uczelni – Wysokie miejsce UTP!

Wysokie miejsca UTP w Bydgoszczy w zestawieniach uczelni wyższych pod względem liczby zgłoszeń i otrzymanych praw do wynalazków i wzorów użytkowych utrzymuje UTP w Bydgoszczy. Politechnika Lubelska po raz trzeci z rzędu znalazła się na czele zestawienia polskich szkół wyższych pod względem liczby zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych. Jest także liderem jeśli chodzi o prawa wyłączne chroniące własność intelektualną. UTP Biorąc pod uwagę liczbę pracowników plasuje się na 6-7 miejscu. Szczegóły poniżej.

Doroczny raport z danymi dotyczącymi innowacyjnej działalności
na polskich uczelniach opublikował Urząd Patentowy RP. Prezentowane dane przez
UPRP pokazują, że UTP w Bydgoszczy jest w tym zakresie liczącym się graczem.
Biorąc pod uwagę liczbę zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych dokonanych
przez uczelnie krajowe oraz patentów i praw ochronnych na wzory użytkowe
udzielonych tym podmiotom (tzw. TOP 30, według wszystkich zgłaszających) – w
latach 2013-2019 nasz uczelnia zajmuje 13-te miejsce zaraz za takimi dużymi
uczelniami jak Politechnika Wrocławska, Politechnika Lubelska, Politechnika
Warszawska, Politechnika Gdańska czy Politechnika Poznańska. Biorąc pod uwagę
wielkość naszej uczelni i wprowadzając wskaźnik za lata 2013-2019 definiowany
jako relację liczby zgłoszonych patentów przypadającą na liczbę nauczycieli
akademickich (wg Polon za 2019) nasza uczelnia plasuje się na miejscu 6-tym.

Prezentowany raport UPRP pokazuje również aktywność innowatorów akademickich w Polsce w ciągu minionych sześciu lat. W tym okresie najprężniej działała Politechnika Wrocławska, której pracownicy zdobyli 929 patentów i praw ochronnych. Dolnośląska uczelnia zdystansowała Akademię Górniczo-Hutniczą (707) oraz ZUT (617). W pierwszej dziesiątce znalazły się także politechniki: Łódzka (587), Lubelska (563), Warszawska (492), Śląska (416) i Poznańska (414) oraz Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (385). Nasza uczelnia uplasowała się w tym zestawieniu za lata 2013-2019 na miejscu 14stym. Tutaj również wprowadzając wskaźnik za lata 2013-2019 definiowany jako relację liczbę uzyskanych patentów i wzorów użytkowych przypadającą na liczbę nauczycieli akademickich (wg Polon za 2019) nasza uczelnia plasuje się na miejscu 7-ym.

Tabel nr 1. Liczba zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych dokonanych przez uczelnie krajowe oraz patentów i praw ochronnych na wzory użytkowe udzielonych tym podmiotom  (TOP 30, według wszystkich zgłaszających) – w latach 2013-2019

Tabela nr 2. Liczba uzyskanych praw do wynalazków i wzorów użytkowych dokonanych przez uczelnie krajowe oraz patentów i praw ochronnych na wzory użytkowe udzielonych tym podmiotom  (TOP 30, według wszystkich zgłaszających)  – w latach 2013-2019

Wynalazki i pracowników UTP w Bydgoszczy były prezentowane w ostatnich trzech latach na ponad 20 targach krajowych i zagranicznych. Zdobyły one 39 medali (20 złotych, 10 srebrnych i 9 brązowych) oraz 17 innych nagród i wyróżnień.

Na stronach Oferta.pactt.pl zamieszczane są oferty wynalazków naszej uczelni. Na dzień dzisiejszy wspólna baza ofert Polskich Centrów Transferu Technologii zrzeszonych w PACTT liczy kilkaset ofert . Zachęcamy do zapoznania się z opisami wynalazków z UTP – Oferta.pactt.pl/Uniwersytet-Technologiczno-Przyrodniczy-w-Bydgoszczy

Wybrane rozwiązania otrzymały wsparcie w zakresie finansowania w projektach Inkubator Innowacyjności, Inkubator Innowacyjności plus oraz  Inkubator Innowacyjności 2.0. Liczymy na kontynuacje tego wsparcia już ramach Inkubatora Innowacyjności 3.0, który nasza uczelnia zamierza złożyć do MNiSzW w ty mroku. Opracowane Granty Przedwdrożeniowe na naszej uczelni to dopracowane rozwiązania dla firm!


buca escort

Skontaktuj się z nami

Ulica: Al. prof. S. Kaliskiego 7
85–796 Bydgoszcz
e-mail: ctt@utp.edu.pl

mersin escort amatör porno erotik hikaye porno Hikaye bahis siteleri Sohbet Hattı malatya escort bayan bursa escort bayan antalya escort bayan konya escort bayan