Inkubator innowacyjności 2.0

„Inkubator Innowacyjności 2.0” to kolejna edycja programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, którego celem jest wsparcie procesu zarządzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych, w szczególności w zakresie ich komercjalizacji. Działanie ma przyczynić się do promocji osiągnięć naukowych, zwiększyć ich wpływu na rozwój innowacyjności i wzmocnić współpracę środowiska naukowego z otoczeniem gospodarczym.

Wg założeń ministerstwa celem kolejnej edycji programu „Inkubator Innowacyjności 2.0” jest wsparcie procesu zarządzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych na polskich uczelniach, w szczególności w zakresie ich komercjalizacji. Realizacja programu ma przyczynić się do promocji osiągnięć naukowych, zwiększenia ich wpływu na rozwój innowacyjności oraz wzmocnienia współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym.

Przedmiotem programu jest wsparcie polskich uczelni prowadzących aktywną działalność w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych, w inicjowaniu współpracy środowiska naukowego z otoczeniem gospodarczym oraz w realizowaniu zadań, które doprowadzą do zastosowania wyników tych badań i prac na gruncie konkretnych rozwiązań rynkowych, w szczególności podmiotów działających na rzecz upowszechniania nauki.

Dofinansowanie przez MNiSW w edycji III programu wynosi 90% koszów kwalifikowanych tj. 1 100 000zł.

Działania planowane do realizacji w ramach projektu „Inkubator Innowacyjności 2.0” w konsorcjum – Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy (Lider) oraz Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy:

Zadanie 1. Inicjowanie oraz wzmacnianie współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym, w tym poszukiwanie podmiotów zainteresowanych wdrożeniem wyników badań naukowych i prac rozwojowych, przez promocję oferty technologicznej oraz udział w wystawach i targach typu „science to business”. Planowane działania:

a) Opracowanie i wydruk broszur z najnowszymi patentami/wynikami badań i opisem możliwości ich komercjalizacji;

b) Organizacja wyjazdów na targi/wystawy krajowe i zagraniczne;

c) Organizacja spotkań panelowych ekspertów;

d) Szkolenia (komercjalizacja wyników badań naukowych, ochrona własności intelektualnej, projektowanie).

Zadanie 2. Przygotowanie projektów komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych, zawierających w szczególności analizy potencjału rynkowego wynalazków oraz analizy ich gotowości wdrożeniowej, a także wyceny praw własności przemysłowej. Planowane działanie:

a) Pogłębiona analiza wybranych rozwiązań (10 grantów: 6 dla UTP oraz 4 dla UKW),  przygotowywanie dokumentacji zawierającej opisy ich gotowości wdrożeniowej, potencjału rynkowego oraz wyceny.

Zadanie 3. Zarządzanie portfelem technologii obejmujące w szczególności:

  • monitorowanie i analizy wyników badań naukowych lub prac rozwojowych pod względem ich użyteczności praktycznej,
  • analizy potrzeb rynku służące wyborowi tematów badań naukowych lub prac rozwojowych oraz badanie stanu techniki przed rozpoczęciem badań lub prac,
  • prowadzenie bazy danych o realizowanych projektach badawczych, osiągniętych rezultatach i możliwości ich zastosowania w praktyce,
  • analizy możliwości uzyskania ochrony patentowej oraz możliwości komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych przed ich opublikowaniem

Planowane działania:

a) Badanie czystości patentowej oraz pierwsze zgłoszenia patentowe;

b) Powołanie oraz prace Rady Inwestycyjnej;

c) Prace personelu pomocniczego (rozliczenia finansowe i sprawozdania merytoryczne) oraz porady prawne i specjalistyczne, w tym związane z przejmowaniem własności intelektualnej.

Zadanie 4. Prowadzenie prac przedwdrożeniowych, w tym dodatkowych testów laboratoryjnych lub dostosowania wynalazku do potrzeb zainteresowanego nabywcy, których koszt zgodnie z wytycznymi ministerstwa nie może przekroczyć 100 tys. zł. W ramach planowanego konkursu graniczną kwotą będzie wartość 61 000 zł netto. Planowane jedno działanie:

a) Wybór 10 rozwiązań badawczych (10 grantów: 6 dla UTP oraz 4 dla UKW – razem 610 000 zł netto) wykazujących  najwyższy potencjał komercjalizacji i realizacja grantów przedwdrożeniowych (zakupy, prace B+R, współpraca z potencjalnymi inwestorami).

Zadanie 5. Działalność Brokerów Innowacji pełniących rolę pośredników działających w określonych obszarach wiedzy, odpowiedzialnych za nawiązanie współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym. Planowane działania:

a) Zatrudnienie 3 Brokerów Innowacji ( 2 na UTP oraz 1 na UKW);

b) Organizacja spotkań z udziałem  przedsiębiorców i naukowców w siedzibach firm oraz na Uczelniach.

Program finansowany jest ze środków projektu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).

Skontaktuj się z nami

Ulica: Al. prof. S. Kaliskiego 7
85–796 Bydgoszcz
e-mail: ctt@utp.edu.pl

mersin escort amatör porno erotik hikaye porno Hikaye bahis siteleri Sohbet Hattı malatya escort bayan bursa escort bayan antalya escort bayan konya escort bayan