Zmiana w Regulaminie Uczestnictwa w Konkursie Grantu…

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie  z  §8 ust. 5 dotyczącym wprowadzania zmian w Regulaminie UCZESTNICTWA W KONKURSIE O PRZYZNANIE GRANTU NA PRACE PRZEDWDROŻENIOWE – PODNIESIENIE POZIOMU GOTOWOŚCI WDROŻENIOWEJ (TRL) REALIZOWANY PRZEZ KONSORCJUM UTP I UKW W RAMACH PROJEKTU „INKUBATOR INNOWACYJNOŚCI PLUS”;  §3 ust. 4 otrzymuje brzmienie: Termin naboru Wniosków w konkursie o przyznanie grantu w I edycji rozpocznie się 16 października 2017 roku  i potrwa do 27 października 2017 roku, natomiast w II edycji rozpocznie się 1 marca 2018 roku i potrwa
do 15 marca 2018 roku.

Regulamin ze zmianami:

Regulamin przyznawania grantu II – II+

Skontaktuj się z nami

Ulica: Al. prof. S. Kaliskiego 7
85–796 Bydgoszcz
e-mail: ctt@utp.edu.pl