izmir escort-

beylikdüzü escort

Wewnętrzne uchwały i rozporządzenia UTP – Centrum transferu technologii – Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

mersin escort kadikoy escort mardin escort escort erzurum erzurum escort elazig escort diyarbakir escort diyarbakir eskort diyarbakir escort reklamsiz porno altyazili porno konulu porno turk porno porno tokat escort bayan isparta escort ucak bileti evden eve nakliyat tunceli escort diyarbakır escort escort camı halısı cami kapısı cami halısı cami halısı

Wewnętrzne uchwały i rozporządzenia UTP

Informacja o obowiązujących zarządzeniach oraz zasadach wystawienia f-ur – aktualizacja od 01.09.2019. (stan prawny na dzień 01 września 2019 r.)

Kierownik jest odpowiedzialny za:

– prowadzenie zlecenia zgodnie z terminami jego realizacji  i rozliczenia finansowe zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług Art. 106i.

– postępowanie zgodnie z Zarządzeniem Z.75.2015.2016 REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH wraz z zmianami wprowadzonymi zarządzeniem Z.38.2016.2017 co jest bardzo ważne w przypadku umów o dzieło realizowanych na kwoty.

Kliknij – LINK do OBOWIĄZUJĄCEJ ELEKTRONICZNEJ REJESTRACJI ZLECEŃ!

Obowiązują nas następujące zarządzenia:

Zarządzenie nr Z.35.2018.2019 z dnia 2019-02-12 – w sprawie: niektórych umów cywilnoprawnych oraz stosowania stawek kosztów uzyskania przychodów obowiązuje od 1 marca 2019 r.

Zarządzenie nr Z.35.2018.2019 z dnia 2019-02-12 – w sprawie: niektórych umów cywilnoprawnych oraz stosowania stawek kosztów uzyskania przychodów obowiązuje od 1 marca 2019 r.

KALKULATOR WYNAGRODZEŃ https://wynagrodzenia.pl/kalkulator-wynagrodzen

Zarządzenie nr Z.33.2018.2019 z dnia 2019-01-23 – w sprawie: zmieniające zarządzenie nr Z.12.2017.2018 z dnia 6 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia „Ogólnych zasad postępowania przy realizacji zleceń zewnętrznych w UTP” Obowiązuje od 1 lutego 2019 r.

Zarządzenie nr Z.12.2017.2018 z dnia 2017-10-06 – w sprawie: wprowadzenia „Ogólnych zasad postępowania przy realizacji zleceń zewnętrznych w UTP”

ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ NA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 WRZEŚNIA 2019 R. SĄ POD UCHWAŁĄ SENATU NR 1/420 Z DNIA 19 GRUDNIA 2018 R.

1/42019.12.2018r.ustalenia Zasad Gospodarki Finansowej Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy na okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 30 września 2019r.
  Załącznik do uchwały 1/420 – Zasady gospodarki Finansowej
  Załą…cznik nr 1 – Algorytm podziału środków pomiędzy jednostki UTP;
Załą…cznik nr 2 – Zasady podziału budżetu centralnego finansowanego z dotacji podstawowej oraz kwalifikacji i podziału kosztów pośrednich w UTP;   Załą…cznik nr 3 – Zasady najmu lub dzierżawy pomieszczeń/ powierzchni podmiotom obcym w obiektach UTP
Zał‚. 1– wzór wniosku na wynajem, dzierżawę, świadczenie usługi w obiektach UTP
Zał‚. 2 – wzór umowy najmu
Zał‚. 3 – protokół przekazania najemcy przedmiotu najmu
Zał‚. 4 – protokół przejęcia przedmiotu najmu Załą…cznik nr 4 – Wzór planu rzeczowo-finansowego na rok 2019;
Załą…cznik nr 4a – Zatrudnienie i wynagrodzenia pracowników cywilnych w grupach stanowisk;
Załą…cznik nr 4b – Informacje rzeczowe i uzupełniające dot. stypendiów doktoranckich oraz nakładów na rzeczowe aktywa trwałe;
Załą…cznik nr 5 – Budżet kosztów (BK);
Załą…cznik nr 5a – Budżet przychodów (BP);
Załą…cznik nr 5b – Plan zakupów budżetowych (PZB);
Załą…cznik nr 6– Plan funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów;
Załą…cznik nr 6a – Informacje rzeczowe i uzupełniające o studentach;
Załącznik nr 7 – Pozostałe fundusze uczelni;
Załą…cznik nr 8 – Kalkulacja kosztów działalności statutowej (BS, BSM, BSR);
Załą…cznik nr 9 – Kalkulacja badań zleconych (BZ);
Załą…cznik nr 9a – Kalkulacja kosztów do Opinii o innowacyjności (O);
Załą…cznik nr 9b – Kalkulacja kosztów szkoleń (SZ);
Załą…cznik nr 10 – Kalkulacja konferencji;
Załą…cznik nr 11 – Wzór struktury budżetowej.

UCHWAŁĄ SENATU NR 1/422 Z DNI A20 LUTEGO 2019 R. ZMIENIONO ZAŁĄCZNIK NR 1 – ALGORYTM

1/42220.02.2019zmian w załączniku nr 1 „Algorytm podziału środków pomiędzy jednostki UTP” do Zasad Gospodarki Finansowej Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego na 2019 rok przyjętych uchwałą Senatu nr 1/420 z 19.12.2018 r.
  
załącznik

Zarządzenie nr Z.59.2017.2018 z dnia 2018-05-18 – w sprawie: określenia zasad wprowadzania danych do Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym POL-on w Uniwersytecie Technologiczno – Przyrodniczym im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Dostępne są wyłącznie w sieci intranet lub po konsultacji z pracownikami RCI-CTT.

Poniżej przedstawiamy informacje podstawowe – jak przygotować umowę. Ważne jest jednak by umowa w pierwszej kolejności przeszła proces podpisów po stronie uczelni i następnie podpisana po stronie uczelni trafiła do podmiotu.

Przygotowując umowę należy zwrócić uwagę przede wszystkim na:

1) prawidłowe oznaczenie stron umowy oraz umocowania osób, które mają ją podpisać.

Prawidłowe oznaczenie UTP to:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

  1. prof. Sylwestra Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz, NIP 5540313107

Stosowanie skrótu „J.J. Śniadeckich” jest niewłaściwe. Poszczególne wydziały uczelni nie posiadają osobowości prawnej i nie mogą być stroną umów cywilnoprawnych.

Osobą umocowaną do podpisywania umów z mocy samej ustawy jest wyłącznie Rektor. Każda inna osoba występująca w imieniu UTP musi posiadać pełnomocnictwo, którego kopię należy dołączyć do umowy. W przypadku umów dotyczących realizacji BZ uczelnię standardowo reprezentuje Prorektor ds. Współpracy z otoczeniem.

Przy oznaczaniu kontrahentów UTP należy zweryfikować dane we właściwym rejestrze (KRS lub CEIDG) i uzupełnić umowę w części opisującej wykonawcę zgodnie z jego danymi ujawnionymi w rejestrze.

W przypadku podmiotów wpisanych do KRS (w szczególności spółki jawne, partnerskie, komandytowe, komandytowo akcyjna, spółki z o.o. i spółki akcyjne) dane należy ustalić na stronie: https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu?t:lb=t

Wydruk z rejestru należy dołączyć do umowy.

W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą dane należy ustalić na stronie: https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/Search.aspx

Wydruk z rejestru należy dołączyć do umowy.

Jeżeli kontrahent UTP jest reprezentowany przez pełnomocnika, do umowy należy załączyć pełnomocnictwo.

2) zachowanie odpowiedniej kolejności w numeracji następujących po sobie jednostek redakcyjnych umowy;

3) zachowanie poprawności w przypadku odesłań w treści umowy do innych jej fragmentów;

4) staranne opisanie przedmiotu zamówienia. Z treści opisu przedmiotu zamówienia powinno dokładnie wynikać co i w jakim terminie ma zrealizować wykonawca.

Każda umowa wymaga kontrasygnaty finansowej Kwestora. Kwestor, składając podpis na umowie, potwierdza, że posiada środki finansowe na pokrycie zobowiązań będących konsekwencją jej zawarcia, a wynikające z niejzobowiązania mieszczą się w planie rzeczowo-finansowym Uczelni. 

sakarya escort bayan sakarya escort bayan sakarya escort bayan sakarya escort bayan bostancı escort webmaster forum

Skontaktuj się z nami

Ulica: Al. prof. S. Kaliskiego 7
85–796 Bydgoszcz
e-mail: ctt@utp.edu.pl

Malatya havalimani araç kiralama evden eve nakliyat paykwik bozum paykasa bozum