izmir escort-

beylikdüzü escort

Spółka Celowa UTP sp. z o.o. – Centrum transferu technologii – Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

mersin escort kadikoy escort mardin escort escort erzurum erzurum escort elazig escort diyarbakir escort diyarbakir eskort diyarbakir escort reklamsiz porno altyazili porno konulu porno turk porno porno tokat escort bayan isparta escort ucak bileti evden eve nakliyat tunceli escort diyarbakır escort escort camı halısı cami kapısı cami halısı cami halısı

Spółka Celowa UTP sp. z o.o.

Spółka Celowa UTP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS 0000728981) jest spółką, w której 100% udziałów należy do Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy. Powołana ona została zgodnie z Art. 86. ust. 1 oraz Art. 86. ust. 5.2 Ustawy „Prawo o Szkolnictwie Wyższym” (z dnia 27 lipca 2005 r. z późniejszymi zmianami).

Spółka została utworzona „celem lepszego wykorzystania potencjału intelektualnego i technicznego uczelni oraz transferu wyników prac naukowych do gospodarki” (cytat z Art. 86. ust. 1 Ustawy). Zgodnie z tym ustawowym zapisem Spółka Celowa UTP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wykorzystuje w swojej działalności potencjał naukowy (pracowniczy i techniczny) Uczelni.

W dniu 22.11.2017r. Senat Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy wyraził zgodę na utworzenie przez Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy spółki celowej, o której mowa w art. 86a ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym, przy zachowaniu następujących istotnych postanowień aktu założycielskiego spółki celowej:

  • formą organizacyjnoprawną zawiązanej spółki jest: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
  •  spółka będzie działała pod firmą: Spółka Celowa UTP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
  • siedzibą spółki jest Bydgoszcz;
  • kapitał zakładowy spółki wynosi 20 000 złotych;
  • wkłady na pokrycie kapitału zakładowego zostały wniesione w formie pieniężnej;
  • organami spółki są: Zgromadzenie Wspólników oraz Zarząd;
  • przedmiotem działalności spółki jest prowadzenie komercjalizacji pośredniej praw własności intelektualnej Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy oraz inna działalność dopuszczona prawem.

W dnu 06.02.2018r. zatwierdzono notarialnie umowę spółki (Repertorium A nr 2558/18). Z dniem 30.04.2018 roku Spółka została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000728981. Spółka ma nadane numery NIP (5542964872) i REGON (380078720).

Model biznesowy Spółki

Zgodnie z przyjętymi założeniami biznesowymi, w pierwszym okresie działalności Spółka funkcjonować będzie na zasadach CENTRUM USŁUG. W modelu tym Spółka pozyskuje projekty w biznesie (w odpowiedzi na zapytanie ze strony przedsiębiorców oraz sama inicjując kontakt), tworzy zespoły, a następnie koordynuje i rozlicza prace. Projekty mają charakter doradczy i badawczo-wdrożeniowy, a w ich realizacji kluczową rolę odgrywa know-how pracowników naukowych i studentów Uczelni.

Działalność w ramach powyższego modelu pozwoli Spółce na budowę pozycji rynkowej oraz gromadzenie doświadczeń niezbędnych do przejścia w model KREATORA IP, którego celem jest budowanie ekosystemu innowacji i wartości. W modelu tym Spółka angażuje się w tworzenie spółek odpryskowych dla pracowników naukowych i studentów, tworzy giełdę inwestycyjną dla absolwentów i partnerów biznesowych, współtworzy z firmami lokalnymi centra badawczo-rozwojowe, angażuje się jako konsorcjant w projekty badawcze ze środków publicznych oraz współpracuje z kadrą naukową w zakresie wyznaczania przyszłościowych kierunków badań.

Więcej informacji na http://komercjalizacja.utp.edu.pl

sakarya escort bayan sakarya escort bayan sakarya escort bayan sakarya escort bayan bostancı escort webmaster forum

Skontaktuj się z nami

Ulica: Al. prof. S. Kaliskiego 7
85–796 Bydgoszcz
e-mail: ctt@utp.edu.pl

Malatya havalimani araç kiralama evden eve nakliyat paykwik bozum paykasa bozum