Spółka Celowa Uniwersytetu Ekonomicznego sp. z o.o. audytuje UTP w Bydgoszczy

Finalizowane są prace nad zewnętrznym audytem potencjału UTP w zakresie świadczenia usług B+R, transferu wiedzy i współpracy z regionalnymi firmami, zwłaszcza z sektora MŚP. Zadanie to realizowane jest przez Spółkę Celowa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu sp. z o.o. – https://scuep.pl/ w zakresie projektu Dialog 2.0. – http://ctt.utp.edu.pl/dialog-2-0/ (projekt ten UTP w Bydgoszczy realizuje w konsorcjum z Pracodawcami Pomorza i Kujaw oraz Bydgoskim Klastrem Przemysłowym.

Zakres zadań w ramach audytu obejmował przegląd: tematyki i zakresu usług B+R wykonanych w ostatnich trzech latach przez zespoły badawcze UTP. Audyt objął także: identyfikację barier w zakresie rozwoju świadczenia usług B+R, przegląd dotychczasowych procedur poszukiwania kontrahentów i dokumentowania współpracy z nimi, upowszechniania wiedzy oraz organizacji działań i imprez informacyjno-promocyjnych, sposobu koordynacji uczestnictwa w targach, seminariach, konferencjach oraz metod raportowania, zarówno po stronie Wydziałów, jak i po stronie RCI-CTT.

Skontaktuj się z nami

Ulica: Al. prof. S. Kaliskiego 7
85–796 Bydgoszcz
e-mail: ctt@utp.edu.pl

mersin escort malatya escort bayan bursa escort bayan antalya escort bayan konya escort bayan