Renewable Technologies sp. z o.o.

Spółka typu spin-off. W Spółce swoje udziały posiada Spółka Celowa UTP utworzona przez Uniwersytet Technologiczno Przyrodniczy z siedzibą w Bydgoszczy w celu komercjalizacji wyników badań naukowych. Uczelnia przez Spółkę Celową posiada obecnie udział własnościowy spółki na poziomie 22%.

Obecnie Zarząd Spółki stanowi osoba spoza uczelni. Spółka wykorzystuje pomieszczenia Laboratorium Inżynierii OZELABIOZE.utp.edu.pl. Pomieszczenie biurowe mieści się w budynku RCI UTP w Bydgoszczy. Spółka współpracuje naukowo z Centrum Kompetencji – Interdyscyplinarne Centrum Odnawialnych Źródeł Energii ICOZE.utp.edu.pl.

Kontakt: Michał Szczepański – michal.szczepanski@eprosument.pl

Zapraszamy na nasze stoisko na Międzynarodowych Targach Budownictwa i Architektury 2020Budma.pl

Skontaktuj się z nami

Ulica: Al. prof. S. Kaliskiego 7
85–796 Bydgoszcz
e-mail: ctt@utp.edu.pl

malatya escort bayan bursa escort bayan antalya escort bayan konya escort bayan