Posiedzenie Rady Nadzorującej RCI-CTT – styczeń 2018

Dnia 23.01.2018 odbyło się Posiedzenie Rady Nadzorującej RCI-CTT.

W czasie posiedzenia, obecni uprawnieni do głosowania Członkowie Rady w tajnym głosowaniu, wybrali nowego przewodniczącego ilością głosów : 8/tak, 0/nie.

Nowym Przewodniczącym Rady  został – prof. dr hab. inż. Józef Flizikowski.

Dyrektor RCI CTT: dr inż. Adam Mroziński przedstawił sprawozdanie z działalności RCI-CTT za rok 2017.

Prof. dr hab. inż. Józef Flizikowski pozytywnie oceniając merytoryczną działalność RCI-CTT w omawianym okresie, dr hab. inż. Sławomir Cieślik zasugerował aby większy nacisk położyć na patentowanie wyników prac studentów.

W związku z nieobecnością wszystkich Członków Rady z prawem głosu Przewodniczący Rady prof. dr hab. inż. Józef Flizikowski poprosił  aby po przemyśleniu udzielili pisemnej rekomendacji przedstawionego sprawozdania z działalności RCI-CTT za rok 2017, a wypełnioną rekomendację dostarczyli do biura RCI CTT –  pok. B100 do dnia 23.01.2018 roku.

Do dnia 23.01.2018  do biura RCI dotarło dziesięć  podpisanych Rekomendacji, w których Członkowie Rady udzielają działalności RCI-CTT pozytywnej rekomendacji za rok 2017

Do Pobrania:

Sprawozdanie z działania RCI-CTT za 2017 – Senat

Sprawozdanie- posiedzenie Rady Nadzorującej styczeń 2018 

 

Skontaktuj się z nami

Ulica: Al. prof. S. Kaliskiego 7
85–796 Bydgoszcz
e-mail: ctt@utp.edu.pl