Międzynarodowa Konferencja „Aktualne problemy rozwoju techniki i technologii”

W dniach 27.09 – 29.09.2018 odbyła się Międzynarodowa Konferencja „Aktualne problemy rozwoju techniki i technologii”, poświęcona 50- tej rocznicy Katedry МАSЕЕ oraz II Forum Rozwoju Gospodarczego w Chmielnickim. Celem uczestnictwa przedstawiciela Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy była szeroko rozumiana promocja oferty UTP zarówno w zakresie promocji oferty dydaktycznej jak i w obszarze nawiązywania kontaktów biznesowych wraz z prezentacją wybranych możliwości studiowania oraz możliwością współpracy badawczo-naukowej.

W międzynarodowej konferencji uczelnię UTP w Bydgoszczy reprezentował: mgr inż. MBA Tomasz Mania – asystent ma Wydziale Inżynierii Mechanicznej w Zakładzie Inżynierii Systemów Technicznych na stosiku UTP/WIM . Tegoroczną edycję Konferencji jak i II Forum Gospodarczego wsparło wiele czołowych instytucji i firm w obwodu Chmielnickiego przyznając patronaty honorowe, status partnera jak i patrona medialnego. Przewodnią ideą było pokazanie innowacyjnych rozwiązań z różnych dziedzin nauki w połączeniu z pokazaniem możliwych prototypów.

Tego typu wydarzenia są doskonałym narzędziem promocji pracy środowisk naukowych i badawczych. Finałem tej pracy są innowacyjne rozwiązania i wynalazki mogące usprawnić życie codzienne ale również będące motorem rozwoju cywilizacji. Kolejnym elementem jest również promocja kierunków studiów technicznych inżynierskich jak i magisterskich o specyfice technicznej z zakresu OZE, budownictwa, mechaniki (systemy rozdrabiania i utylizacji odpadów). Stoisko UTP / WIM ofertowało szeroki zakres informacji z zakresu studiów ze wszystkich kierunków studiów w tym z zakresu OZE oraz możliwości współpracy biznesu w innowacyjnych projektach z jednostką RCI – CTT kierowaną przez dr inż. Adama Mrozińskiego. Program Konferencji jak i Targów został wzbogacony o konferencje i wydarzenia towarzyszące. Dzięki licznej obecności dziennikarzy telewizji, radia i prasy został szeroko nagłośniony w mediach.

Dzięki spotkaniom podczas II Forum Gospodarczego jak i na Konferencji Międzynarodowej w Chmielnickim nawiązane zostały liczne kontakty pomiędzy naukowcami, jaki liczną grupą z otoczenia biznesu, która uczestniczyła w przedmiotowych targach.

Relacja z wydarzenia dostępna jest na stronach:

https://vimeo.com/278672867

https://www.facebook.com/KhmelnytskyiForum/

https://m.youtube.com/watch?v=j7gOaI1Ulr0

http://km-oblrada.gov.ua/ii-forum-ekonomichnogo-rozvitku-start/

https://m.youtube.com/watch?v=bRGu6U2yyRg

https://vsim.ua/Podii/u-hmelnitskomu-natsionalnomu-universiteti-vidkrili-sonyachnu-elektrost-10727218.html

Skontaktuj się z nami

Ulica: Al. prof. S. Kaliskiego 7
85–796 Bydgoszcz
e-mail: ctt@utp.edu.pl