Lista zgłoszonych tematów na granty na prace przedwdrożeniowe w ramach UTP w Bydgoszczy (kolejność wynika z terminu zgłoszenia – nie jest listą rankingową)

Konkurs ogłoszony był przez Konsorcjum UTP i UKW w Bydgoszczy w ramach projektu „INKUBATOR INNOWACYJNOŚCI PLUS”.

Lista

 1. Wniosek nr 01/01/2017/UTP
  Tytuł projektu: “Palnik na pellet do pieca przemysłowego”
  Kierownik Grantu: dr hab. inż. Bogdan Ligaj, prof. nadzw. UTP
  Wydział Inżynierii Mechanicznej UTP
 2. Wniosek nr 02/01/2017/UTP
  Tytuł projektu: “Badanie zespołu napędowego i sterującego wielotarczowego, wielootworowego rozdrabniacza materiałów kawałkowych w celu przygotowania do wdrożenia”
  Kierownik Grantu: dr hab. inż. Andrzej Tomporowski, prof. nadzw. UTP
  Wydział Inżynierii Mechanicznej UTP
 3. Wniosek nr 03/01/2017/UTP
  Tytuł projektu: “Badanie zespołu roboczego młyna z płytą międzywalcową w celu przygotowania do wdrożenia”
  Kierownik Grantu: prof. dr hab. inż. Józef Flizikowski, prof. zw. UTP
  Wydział Inżynierii Mechanicznej UTP
 4. Wniosek nr 04/01/2017/UTP
  Tytuł projektu: “Opracowanie interaktywnej metody wspierającej wprowadzenie i utrzymanie zadrzewień śródpolnych w krajobrazie rolniczym”
  Kierownik Grantu: dr inż. Bogusław Chachaj
  Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt UTP
 5. Wniosek nr 05/01/2017/UTP
  Tytuł projektu: “Energy – saving Elastic Damper (Energooszczędna Przepustnica Damper)”
  Kierownik Grantu: mgr inż. Michał Piotrowski
  Wydział Inżynierii Mechanicznej UTP
 6. Wniosek nr 06/01/2017/UTP
  Tytuł projektu: “Opracowanie obiektywnej metody oceny histologicznej przetworów mięsnych w celu wykrywania ich zafałszowań z wykorzystaniem systemu cyfrowej analizy obrazu mikroskopowego”
  Kierownik Grantu: dr hab. inż. Joanna Bogucka
  Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt UTP
 7. Wniosek nr 07/01/2017/UTP
  Tytuł projektu: “Suszarka wibracyjna pracująca w układzie zataczająco – śrubowym z dwoma wibratorami”
  Kierownik Grantu: dr inż. Wojciech Poćwiardowski
  Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej UTP
 8. Wniosek nr 08/01/2017/UTP
  Tytuł projektu: “Technologia modyfikacji powierzchni wytworów z tworzyw polimerowych za pomocą światła lasera”
  Kierownik Grantu: mgr inż. Piotr Czyżewski
  Wydział Inżynierii Mechanicznej UTP
 9. Wniosek nr 01/01/2017/UKW
  Tytuł projektu: “Proekologiczna technologia przemysłowego zagospodarowania odpadowego poli (kwasu mlekowego) (PLA, polilaktyd) jako alternatywnego surowca dla branży poliuretanowej”
  Kierownik Grantu: dr hab. Inż. Joanna Paciorek – Sadowska, prof. nadzw. UKW
  Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki UKW
 10. Wniosek nr 02/01/2017/UKW
  Tytuł projektu: “Drukowany 3D egzoszkielet pasywny dla dzieci z osłabieniem kończyn górnych”
  Kierownik Grantu: dr inż. Dariusz Mikołajewski
  Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki UKW
 11. Wniosek nr 03/01/2017/UKW
  Tytuł projektu: “Prototyp bezzałogowej pływającej platformy pozyskiwania danych hydromorfologicznych”
  Kierownik Grantu: dr Piotr Kotlarz
  Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki UKW
 12. Wniosek nr 04/01/2017/UKW
  Tytuł projektu: „Wytwarzanie sztucznych narządów przy wykorzystaniu druku 3D”
  Kierownik Grantu: mgr Zbigniew Szczepański
  Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki UKW
 13. Wniosek nr 05/01/2017/UKW
  Tytuł projektu: „Macierzowy system tomografii impedancyjnej”
  Kierownik Grantu: dr Janusz Łukowski
  Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki UKW
 14. Wniosek nr 06/01/2017/UKW
  Tytuł projektu: „Opracowanie technologii identyfikacji odmian ziemniaka uprawianych w Polsce na podstawie analiz DNA”
  Kierownik Grantu: dr hab. Artur Dzialuk, prof. nadzw. UKW
  Wydział Nauk Przyrodniczych UKW
 15. Wniosek nr 07/01/2017/UKW
  Tytuł projektu: „Zautomatyzowane stanowisko do badania właściwości tribologicznych materiałów smarowych i podzespołów trących”
  Kierownik Grantu: dr hab. inż. Wiesław Urbaniak, prof. UKW
  Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki UKW
 16.  Wniosek nr 08/01/2017/UKW
  Tytuł projektu: „Prototyp urządzenia do recyklingu poużytkowej trawy z boisk sportowych”
  Kierownik Grantu: dr inż. Krzysztof Tyszczuk
  Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki UKW
 17. Wniosek nr 09/01/2017/UKW
  Tytuł projektu: „Rozbudowa bezkontaktowego systemu ultradźwiękowego do kontroli jakości płyt konstrukcyjnych”
  Kierownik Grantu: prof. dr hab. inż. Mariusz Kaczmarek
  Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki UKW

Projekt „Inkubator Innowacyjności+” jest współfinansowany ze środków finansowych na naukę w z programu realizowanego w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).

 

Skontaktuj się z nami

Ulica: Al. prof. S. Kaliskiego 7
85–796 Bydgoszcz
e-mail: ctt@utp.edu.pl