izmir escort-

beylikdüzü escort

Krajowe Inteligentne Specjalizacje – Centrum transferu technologii – Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

mersin escort kadikoy escort mardin escort escort erzurum erzurum escort elazig escort diyarbakir escort diyarbakir eskort diyarbakir escort reklamsiz porno altyazili porno konulu porno turk porno porno tokat escort bayan isparta escort ucak bileti evden eve nakliyat tunceli escort diyarbakır escort escort camı halısı cami kapısı cami halısı cami halısı

Krajowe Inteligentne Specjalizacje

Krajowa Inteligentna Specjalizacja (KIS) wskazuje na preferencje w udzielaniu wsparcia rozwoju prac badawczych, rozwojowych i innowacyjności (B+R+I) w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020.

KIS polega na określeniu priorytetów gospodarczych w obszarze B+R+I oraz skupieniu inwestycji na obszarach zapewniających zwiększenie wartości dodanej  gospodarki i  jej konkurencyjności  na rynkach zagranicznych. Inteligentne specjalizacje mają przyczyniać się do transformacji gospodarki krajowej poprzez jej unowocześnianie, przekształcanie strukturalne, zróżnicowanie produktów i usług oraz tworzenie innowacyjnych rozwiązań społeczno-gospodarczych, również wspierających transformację w kierunku gospodarki efektywnie wykorzystującej zasoby, w tym surowce naturalne.

Proces identyfikacji inteligentnych specjalizacji jest dynamiczny, angażujący partnerów gospodarczych i naukowych, a także społeczeństwo obywatelskie w celu umożliwienia odkrywania tych dziedzin, w których kraj ma szansę na wyróżnienie się na rynku międzynarodowym.

Decyzje dotyczące inteligentnych specjalizacji nie są podejmowane odgórnie, lecz są efektem pogłębionych analiz w zakresie endogenicznych przewag gospodarczych oraz współpracy z partnerami społeczno-gospodarczymi.

 

Lista krajowych inteligentnych specjalizacji

(stan na lipiec 2016 r.)

ZDROWE SPOŁECZEŃSTWO

KIS 1 – Technologie inżynierii medycznej, w tym biotechnologie medyczne (TiM)

KIS 2 – Diagnostyka i terapia chorób cywilizacyjnych oraz w medycynie spersonalizowanej (DiT)

KIS 3 – Wytwarzanie produktów leczniczych (WPL)

BIOGOSPODARKA ROLNO-SPOŻYWCZA, LEŚNO-DRZEWNA I ŚRODOWISKOWA

KIS 4 – Innowacyjne technologie, procesy i produkty sektora rolno-spożywczego i leśno-drzewnego (RSLD)

KIS 5 – Żywność wysokiej jakości (ŻYWNOŚĆ)

KIS 6 – Biotechnologiczne procesy i produkty chemii specjalistycznej oraz inżynierii środowiska (BIOTECH)

ZRÓWNOWAŻONA ENERGETYKA

KIS 7 – Wysokosprawne, niskoemisyjne i zintegrowane układy wytwarzania, magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii (ENER)

KIS 8 – Inteligentne i energooszczędne budownictwo (BUD)

KIS 9 – Rozwiązania transportowe przyjazne środowisku (TRANS)

SUROWCE NATURALNE I GOSPODARKA ODPADAMI

KIS 10 – Nowoczesne technologie pozyskiwania, przetwórstwa i wykorzystania surowców naturalnych oraz wytwarzanie ich substytutów (SUR)

KIS 11 – Minimalizacja wytwarzania odpadów, w tym niezdatnych do przetworzenia oraz wykorzystanie materiałowe i energetyczne odpadów (recykling i inne metody odzysku) (REC)

KIS 12 – Innowacyjne rozwiązania i technologie w gospodarce wodno-ściekowej (GWŚ)

INNOWACYJNE TECHNOLOGIE I PROCESY PRZEMYSŁOWE (W UJĘCIU HORYZONTALNYM)

KIS 13 – Wielofunkcyjne materiały i kompozyty o zaawansowanych właściwościach, w tym nanoprocesy i nanoprodukty (NANO)

KIS 14 – Sensory (w tym biosensory) i inteligentne sieci sensorowe (SENSO)

KIS 15 – Inteligentne sieci i technologie geoinformacyjne (GEO)

KIS 16 – Elektronika drukowana, organiczna i elastyczna  (ELEKTR)

KIS 17 – Automatyzacja i robotyka procesów technologicznych (ROBO)

KIS 18 – Fotonika (FOT)

KIS 19 – Inteligentne technologie kreacyjne (ITK)

KIS 20 – Innowacyjne technologie morskie w zakresie specjalistycznych jednostek pływających, konstrukcji morskich i przybrzeżnych oraz logistyki opartej o transport morski i śródlądowy (ITM)

sakarya escort bayan sakarya escort bayan sakarya escort bayan sakarya escort bayan bostancı escort webmaster forum

Skontaktuj się z nami

Ulica: Al. prof. S. Kaliskiego 7
85–796 Bydgoszcz
e-mail: ctt@utp.edu.pl

Malatya havalimani araç kiralama evden eve nakliyat paykwik bozum paykasa bozum