Kontakt

CTT kontakt:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
Regionalne Centrum Innowacyjności – Centrum Transferu Technologii
Al. prof. S. Kaliskiego 7
85–796 Bydgoszcz
e-mail: ctt@utp.edu.pl (cały zespół)

Nasz Zespół:

dr inż. Adam Mroziński
Dyrektor RCI-CTT
e-mail: adam.mrozinski@utp.edu.pl
tel.: 52 340 84 29, 52 340 84 53
pokój B100a

  • koordynowanie obsługi przez RCI-CTT zleceń zewnętrznych, koordynacja prowadzenia pośrednictwa w kontaktach biznesowych przez RCI-CTT, koordynacja przygotowywania i obsługi realizacji oraz trwałości wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie na działania RCI-CTT, koordynacja organizacji eventów RCI-CTT, koordynacja działań związanych z analizą potencjału rynkowego, gotowości wdrożeniowej, oraz wyceny własności intelektualnej

 

dr inż. Agata Milczewska
Gł. specjalista ds. innowacji i zleceń zewnętrznych
e-mail: agata.milczewska@utp.edu.pl
tel. 52 374 94 83
pokój B100a

  • koordynowanie zleceń zewnętrznych, pośrednictwo w kontaktach biznesowych, kompleksowe przygotowanie wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie na działania RCI-CTT, organizacja eventów RCI-CTT, koordynacja działań związanych z analizą potencjału rynkowego, gotowości wdrożeniowej, oraz wyceny własności intelektualnej

 

 

mgr inż. Katarzyna Ośmiałowska
St. specjalista ds. komercjalizacji
e-mail: katarzyna.osmialowska@utp.edu.pl
tel. 52 374 94 95
mobile: +48 519 164 038
pokój B100

  • pośrednictwo w kontaktach przedsiębiorca-naukowiec, diagnozowanie obszarów współpracy obu środowisk i pomoc w nawiązaniu współpracy między nimi, zagadnienia związane z okresem trwałości projektu Realizacja II etapu Regionalnego Centrum Innowacyjności, obsługa administracyjna projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej realizowanych przez przedsiębiorstwa z wykorzystaniem potencjału badawczego Uczelni

 

mgr Dorota Flizikowska
Broker Innowacji
e-mail: dorota.flizikowska@utp.edu.pl
tel. 52 340 85 83
mobile: +48 662 149 036
pokój B100 b

  • pośrednictwo w kontaktach przedsiębiorca-naukowiec, diagnozowanie obszarów współpracy obu środowisk i pomoc w nawiązaniu współpracy między nimi, networking biznesowy, doradztwo w procesie transferu technologii, obsługa administracyjna projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej – realizowanych przez przedsiębiorstwa z wykorzystaniem potencjału badawczego Uczelni

 

 

mgr inż. Patrycja Bałdowska-Witos 
Broker Innowacji

e-mail: patrycja.baldowska-witos@utp.edu.pl
tel. 52 340 85 83
mobile: +48 696 803 034
pokój B100 b

  • pośrednictwo w kontaktach przedsiębiorca-naukowiec, diagnozowanie obszarów współpracy obu środowisk i pomoc w nawiązaniu współpracy między nimi, networking biznesowy, doradztwo w procesie transferu technologii, obsługa administracyjna projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej – realizowanych przez przedsiębiorstwa z wykorzystaniem potencjału badawczego Uczelni

 

 

mgr Przemysław Müller
Specjalista ds. innowacji i promocji
e-mail: przemyslaw.muller@utp.edu.pl
tel. 52 340 87 84
mobile: +48 608 321 300,
pokój B100

  • obsługa administracyjna zleceń zewnętrznych, działania promocyjne RCI-CTT, networking biznesowy. Prowadzenie od „pomysłu do przemysłu”.

 

 

Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej

mgr Piotr Jankowski
Rzecznik Patentowy UTP
e-mail: piotr.jankowski@utp.edu.pl
tel. 52 374 94 68
pokój C16

  • obsługa procesu komercjalizacji i ochrony własności intelektualnej

 

 

lic. Katarzyna Piecuch
St. specjalista ds. badań patentowych
e-mail: katarzyna.piecuch@utp.edu.pl
tel. 52 374 94 67
pokój C16

  • obsługa procesu komercjalizacji i ochrony własności intelektualnej

Skontaktuj się z nami

Ulica: Al. prof. S. Kaliskiego 7
85–796 Bydgoszcz
e-mail: ctt@utp.edu.pl