Granty w Pasjopolis Master rozdane 4 z 9 trafiają do studentów UTP

Znamy już zdobywców grantów II. edycji programu grantowego Pasjopolis Master, którego celem jest wspieranie ambitnych studentów w rozwoju ich pasji, pogłębianiu wiedzy i zdobywaniu nowych umiejętności. Granty w wysokości 5 tys. złotych trafią do 9 osób, które przekonały Komisję Grantową, że to właśnie ich projekty warte są wsparcia.

Pasjopolis Master to jedna z inicjatyw społecznych Apator SA, w ramach których firma wspiera młodych, uzdolnionych ludzi. Druga edycja programu została skierowana do studentów trzech uczelni wyższych z regionu, tj. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz  Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.

Nabór wniosków rozpoczął się 6 listopada i trwał do końca 2017 roku. Łącznie do programu spłynęło 21 wniosków aplikacyjnych, z czego do II etapu programu zakwalifikowano 13 projektów.

Zgodnie z regulaminem granty mogły być przeznaczone na realizację projektów badawczych (np. prac naukowych lub doświadczalnych), projektów technicznych (zawierających rozwiązania konstrukcyjne lub technologiczne) lub innych projektów, których celem jest pogłębienie wiedzy, zdobycie nowych umiejętności, dostarczenie nowych rozwiązań.

Warunkiem uczestnictwa w programie było zaplanowanie realizacji projektu we wskazanych przez Fundatora obszarach: matematyka, fizyka, informatyka, mechanika, elektronika, telekomunikacja, elektrotechnika, energetyka, inżynieria procesów i produkcji, inżynieria mechaniczna, inżynieria materiałowa, automatyka i robotyka, zarządzanie i marketing, wzornictwo przemysłowe.

Członkami komisji byli przedstawiciele Fundatora, absolwenci kierunków technicznych i wieloletni praktycy w obszarze działalności badawczo-rozwojowej i technologicznej. Dokonali oni oceny wniosków uwzględniając poniższe kryteria:

  • Wartość merytoryczną projektu zgłoszonego do programu,
  • Determinację i zaangażowanie aplikującego w rozwój swojej pasji,
  • Osiągnięcia naukowe aplikującego (publikacje naukowe, realizacja innych projektów technicznych/badawczych, nagrody i wyróżnienia, współpraca w innych projektach etc.),
  • Osiągnięcia pozanaukowe aplikującego (realizacja innych pasji, działalność społeczna, edukacyjna etc.),
  • Zasadność planowanych kosztów projektu w stosunku do przedmiotu i zakresu projektu,
  • Możliwości praktycznej realizacji/wdrożenia projektu.

Zdobywcami grantów z UTP zostali:

  1. Izabela Wilkos – studentka Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Wzornictwo. Temat projektu: Opracowanie nowej technologii łączenia metali kolorowych i szlachetnych z różnego rodzaju szkłem w zastosowaniu w rzemiośle jubilerskim.

 

  1. Paweł Płaczek – student Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki. Temat projektu: Projekt i budowa układu manipulatora XYZ z zastosowaniem do badań kompatybilności elektromagnetycznej (EMC).

 

  1. Bartosz Walentyn – student Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Mechanika i budowa maszyn. Temat projektu: Wielofunkcyjna maszyna do prac ogrodowych (kombajn ogrodowy) – Etap II.

 

  1. Sławomir Wilczewski – student Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej, Technologia Chemiczna. Temat projektu: Badanie wpływu grafenu na właściwości i strukturę kompozytów na osnowie PVC.

Szczegóły programu, w tym regulaminy i protokół obrad komisji, zostały udostępnione na www.pasjopolis.pl

Skontaktuj się z nami

Ulica: Al. prof. S. Kaliskiego 7
85–796 Bydgoszcz
e-mail: ctt@utp.edu.pl