CZWARTE SPOTKANIE PANELOWE EKSPERTÓW

CZWARTE SPOTKANIE PANELOWE EKSPERTÓW

Możliwości komercjalizacji wyników badań naukowych
na uczelniach regionu kujawsko-pomorskiego

17 stycznia 2018r. w godzinach od 10:00 do 14:00 w sali C8 budynku Regionalnego Centrum Innowacji Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy zorganizowano czwarte już spotkanie panelowe ekspertów tym razem pod hasłem przeglądu możliwości komercjalizacji wyników badań naukowych na uczelniach regionu kujawsko-pomorskiego. Partnerem i zarazem współorganizatorem tego kolejnego spotkania panelowego była Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji Sp. z o.o.

Celem 4-tego spotkania panelowego ekspertów na UTP w Bydgoszczy było przede wszystkim umożliwienie nawiązania i zacieśnienia współpracy pomiędzy naukowcami i przedsiębiorcami regionu kujawsko-pomorskiego. Spotkanie Panelowe został otwarte przez Prof. dr hab. inż. Adama Podhoreckiego – Prorektora ds. Współpracy z Otoczeniem UTP.

 

Skontaktuj się z nami

Ulica: Al. prof. S. Kaliskiego 7
85–796 Bydgoszcz
e-mail: ctt@utp.edu.pl